ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Veebipoe Retrodisc isikuandmete vastutav töötleja on Retrodisc OÜ (registrikood 16570952) asukohaga Paadi tn 14a-62 Kesklinna linnaosa, Tallinn Harju maakond 10151, tel. 55596747 ja e-kiri erkki@retrodisko.ee.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

− nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;

− kauba kohaletoimetamise aadress;

− pangakonto number;

− kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.

Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).

Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.

Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.

Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse Maksekeskus AS serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Säilitamine

Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Ülekandmine

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Otseturustusteated

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Tellimine, ostmine, maksmine ja tagastamine.

1.Tellida saab sisse logimata.
2.Tellides valige omale vastav transport, mis teile paremini sobib. On võimalus tellida poodi järele tulemisega, nii vältides transpordi maksumust.Transpordi hind tekib vastava transpordi valides kogu hinnale juurde. Kõik  tellitud tooted on  poes kohe saadaval.
3.Veenduge toote õigsuses enne tellimuse sisestamist! Olge tähelepanelikud lühendite LP ,12″ maxi, CD, ja CC valimisel.
4.Ostu kinnitamiseks tuleb ostukorvis liikuda lõpuni makseni ja kinnitada pangas oma makse vastavalt oma panga nõuetele.
5.Vigane või  puudulik kaup kuulub tagastamisõigusele. Tagastamise õiguse tingimused on sätestatud võlaõigusseaduse § 56’s. Kui kaup on vigane või  puudulik, teavitage sellest meid esimesel võimalusel ja proovime leida parima lahenduse. Kui pakk on nähtavalt kannatada saanud transpordi käigus, tehke sellest võimalusel tõestav pilt.
6.Retrodisc ei pea kvaliteetset kaupa tagasi võtma kliendipoolse eksimuse või peale tellimuse kinnitamist kauba mitte soovimise korral.
7.Kliendil on õigus veebipoest ostetud kaup tagastada 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Tagastada saab vaid kahjustamata ja ümbrisest avamata kaupa.
Teavita meid oma sellekohasest soovist e-posti aadressil pood@retrodisko.ee ja tagasta meile kaup sellele järgneva 14 päeva jooksul.
8.Kanname tagastatava toote maksumuse ja proportsionaalse osa makstud kohaletoimetamiskuludest tagasi Sinu arveldusarvele hiljemalt 14 päeva möödumisel alates tagastamissoovi kättesaamisest. Kaupmehel on siinkohal siiski õigus oodata raha tagastamisega niikaua, kui ta on tagastatava kauba kätte saanud või siis saanud mingisuguse muu kinnituse, et kaup on tõesti teele pandud (nt tagastuse kviitung vms). Kauba tagastamise kulud jäävad kliendi  kanda, välja arvatud juhul, kui tagastamisele kuuluv toode ei vasta tellitule (nt vale või praaktoode)
9.Kui avastad Retrodisc i veebipoest ostetud tootel mingi puuduse, võta palun meiega ühendust e-posti aadressil pood@retrodisko.ee. Vastame kirjalikult 15 päeva jooksul.
Vastutame nende puuduste eest, mis olid  tootel üleandmise hetkel.  Sel juhul asendame puudusega kauba. Kui see ei ole võimalik, tagastame raha. Me ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (erkki@retrodisko.ee 55596747). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).